II. Sekcia molekulovej epizootológie a molekulovej diagnostiky