Galéria obrázkov

I. Sekcia izolácie patogénov
10. Obr.
II. Sekcia molekulovej epizootológie a molekulovej diagnostiky
6. Obr.
III. Sekcia hostiteľsko-patogénovej interakcie
11. Obr.
IV. Sekcia genomiky
6. Obr.
V. Sekcia proteomiky
15. Obr.
Laboratórne vybavenie
21. Obr.