Publicita

Podpredseda vlády a minister školstva Ján Mikolaj udelil titul CENTRUM EXCELENTNOSTI projektu INFEKTZOON.

Univerzita oslávila v roku 2009 šesťdesiate výročie svojho založenia. Pri tejto príležitosti bola vydaná monografia – ŠIESTA DESAŤROČNICA Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach – v ktorej sa zaznamenala aj taká významná skutočnosť, akou bol vznik centra excelentnosti.
Vedecko-výskumná činnosť UVLF v Košiciach

Júl 2010 – vybavenie priestorov centra excelentnosti informačným a propagačným materiálom distribuovaným ASFEU pre potreby informovanosti a publicity v rámci operačného programu Výskum a vývoj.

Spravodajca UVLF v Košiciach, 1-2/2009 – s. 2 – 3,
VILČEK, Š.:
INFEKTZOON – centrum excelentnosti: Radosť či starosť?

Spravodajca UVLF v Košiciach, 3-4/2009 – s. 1,
ROLFOVÁ, S.:
Rok 2009 – aj rok v znamení ďalšieho rozvoja školy

Spravodajca UVLF v Košiciach, 5-6/2009 – s. 3,
KUNDRÍKOVÁ, Ľ.:
Centrum excelentnosti definitívne odštartovalo

Spravodajca UVLF v Košiciach, 11-12/2009 – s. 3,
TAKÁČOVÁ, T., SITÁNIOVÁ, M.:
Oddelenie projektovej spolupráce

Spravodajca UVLF v Košiciach, 11-12/2009 – s. 3,
VILČEK, Š., PISTL, J., JACKOVÁ, A.:
Infektzoon na výstave v Inchebe

Spravodajca UVLF v Košiciach, 1-2/2010 – s. 4,
KUNDRÍKOVÁ, Ľ.:
Informácia s fotografiou o reklamnej tabuli

Spravodajca UVLF v Košiciach, 3-4/2010 – s. 1,
ROLFOVÁ, S.:
Rok 2010 – aj rokom implementácie projektov zo štrukturálnych fondov

Spravodajca UVLF v Košiciach, 3-4/2010 – s. 1,
KUNDRÍKOVÁ, Ľ.:
Návšteva ministra školstva na univerzite

Spravodajca UVLF v Košiciach, 9-10/2010 – s. 4,
VILČEK, Š., PISTL, J.:
Svetový kongres o problematike chovu ošípaných na svetovom kongrese vo Vancouveri

Spravodajca UVLF v Košiciach, 9-10/2010 – s. 4,
VILČEK, Š.:
Trojstranný medzinárodný vedecký projekt

Spravodajca UVLF v Košiciach, 1-2/2011 – s. 10,
VILČEK, Š.:
Ako sa zorientovať v labyrinte génov

Spravodajca UVLF v Košiciach, 1-2/2011 – s. 10,
LEVKUT, M., PISTL, J.:
Vedecká monografia Aktuálne infekčné choroby