Ponuka na spoluprácu a servis

INFEKTZOON ponúka pre svojich potenciálnych partnerov viacero oblastí spolupráce:


Infekčné a neinfekčné experimenty na gnotobiotických zvieratách
(myši, potkany)

Práca s gnotobiotickými zvieratami má v Laboratóriu gnotobiológie Katedry mikrobiológie a imunológie UVLF v Košiciach dlhodobú tradíciu. Experimenty na bezmikróbnych zvieratách umožňujú bližšie charakterizovať vzťah organizmus – patogén ako z pohľadu mikrobiologického, tak aj imunologického. Osobitný význam majú takéto pokusy pri hodnotení probiotík a látok s imunomodulačným účinkom ako faktorov podieľajúcich sa na prevencii infekčných chorôb.

Kontakt:
prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD.
e-mail: pistl@uvlf.sk
MVDr. Radomíra Nemcová, PhD.
e-mail: nemcova@uvlf.sk
MVDr. Soňa Gancarčíková, PhD.
e-mail: gancarcikova@uvlf.sk

Vývoj PCR a real-time PCR na detekciu mikroorganizmov

Náš kolektív má bohaté skúsenosti s vývojom PCR, RT-PCR, nested-PCR na detekciu vírusov. Ďalšie skúsenosti sme získali pri vývoji diagnostických real-time PCR assay na báze SYBR-Green, TaqMan, ale aj menej obvyklých systémov ako LUX PCR a Plexor-PCR.

Kontakt:
prof. Ing. Štefan Vilček, DrSc.
e-mail: vilcek@uvlf.sk
MVDr. Anna Jacková, PhD.
e-mail: jackova@uvlf.sk
MVDr. Michaela Vlasáková
e-mail: novackova@uvlf.sk

Analýza imunologického profilu zvierat a analýza subpopulácií buniek

Naši pracovníci majú bohaté skúsenosti s analýzou imunologického profilu zvierat, disponujú bohatým spektrom metód na jeho určovanie a na analýzu subpopulácií imunologicky dôležitých buniek.

Kontakt:
prof. MVDr. Jana Mojžišová
e-mail: mojzisova@uvlf.sk
prof. MVDr. Mikuláš Levkut, DrSc.
e-mail: levkut@uvlf.sk

Molekulová epizootológia vírusových a iných nákaz

Máme bohaté skúsenosti s molekulovou epizootológiou vírusových nákaz s využitím nukleotidových sekvencií a fylogenetickej analýzy molekulových dát.

Kontakt:
prof. Ing. Štefan Vilček, DrSc.
e-mail: vilcek@uvlf.sk
MVDr. Anna Jacková, PhD.
e-mail: jackova@uvlf.sk

Microarray technológia

Naše laboratórium má kompletnú microarray technológiu na štúdium diferenciálnej expresie génov a detekciu mikroorganizmov.

Kontakt:
prof. Ing. Štefan Vilček, DrSc.
e-mail: vilcek@uvlf.sk

Separácia a analýza bielkovín pre proteomický výskum

Disponujeme prístrojovým vybavením ako aj skúsenosťami pre proteomický výskum.

Kontakt:
MVDr. Mangesh Bhide, PhD.
e-mail: bhide@uvlf.sk