Unikátne prístroje

Okrem špecializovaných mikroskopov, automatického počítača krviniek, laminárnych boxov, odvodňovacieho zariadenia na spracovanie histologických vzoriek, farbiaceho zariadenia, PCR termocyklérov, real-time PCR termocyklérov a iných disponuje naše centrum excelentnosti ešte týmito prístrojmi:

Gnotobiotický izolátor pre hlodavce

Vysoko špecializované zariadenie určené pre in vivo experimenty na gnotobiotických zvieratách ako sú myši a potkany. Toto zariadenie disponuje všetkými požiadavkami, ktoré sú nevyhnutné pre prácu s bezmikróbnymi zvieratami, ako je manipulácia, kŕmenie, čistenie, filtrácia vzduchu ako aj dezinfekčný a sterilizačný proces.

Prietokový cytometer

Prístroj je určený na analýzu bunkových subpopulácií.

Automatický elektroforetický systém

Prístroj na elekroforézu nukleových kyselín a bielkovín na čipoch využívaný na zisťovanie kvality DNA, RNA a proteínov vo veľmi malých množstvách.

Hybridizačná stanica

Zariadenie určené na hybridizáciu microarray vo forme podložných mikroskopických sklíčok.

Microarray skener

Prístroj určený na skenovanie microarray po hybridizačnom experimente. Vhodný pri štúdiu diferenciálnej expresie génov alebo diferenciálnej diagnostiky infekčných patogénov.

Systém pre 2D elektroforézu

Prístroj je určený na separáciu proteínov metódou dvojrozmernej chromatografie.

MALDI-TOF

Prístroj je určený na chromatografickú a hmotnostnú separáciu proteínov ako aj na analýzu hmotnostných spektier peptidov.